Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy TONMAT Phú Thọ

Địa chỉ: Khu 8, Xã Giáp Lai, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Điện thoại: (+84)210.381.4888 – Fax: (+84)210.3810.999

Danh sách nhà máy - chi nhánh khác